Naudojimo sąlygos


1. Nuostatų priėmimas
1.1. Jūsų prieiga prie “OZO.tv” reiškia, kad Jūs tampate visateisiu projekto dalyviu ir patvirtinate teisiškai įpareigojantį susitarimą tarp Jūsų (fizinio asmens – toliau “Dalyvis”) iš vienos pusės, ir “OZO.tv” (toliau “OZO.tv” mes, mums, mūsų) iš kitos pusės, atstovaujant valdančiajai kompanijai “OZO.tv”, taip pat jos tiekėjų ir interneto abonemento paslaugų licenciarų.
1.2. Dalyvis turi teisę naudotis “OZO.tv”, tik tada, kai patvirtino savo dalyvavimą tikra ir priimtina mokėjimui kredito kortele arba kitu svetainėje prieinamu mokėjimo būdu, arba jei gauna paslaugas bandomuoju laikotarpiu.
1.3. Naudojant “OZO.tv”, Dalyvis tokiu būdu sutinka su šio susitarimo sąlygomis.

2. Dalyvavimo sąlygos
2.1. Gavimo užtikrinimas, aukštos kokybės apdorojimai, pristatymai dalyviams, viešų televizijos transliacijų duomenų bazės archyvavimas, kaip ir bendrai programų ir televizijos komplekso “OZO.tv” veikimas, vykdomas dalyvių kasmėnesinių mokėjimų sąskaita, suteikiančių kiekvienam iš jų asmeninę teisę nuolatiniam teikiamų Premium klasės paslaugų naudojimui, be teisės rodyti viešai, demonstruoti ar kitaip naudoti komerciniais tikslais.
2.2. “OZO.tv” neprisiima jokios atsakomybės už TV kanalų ir radijo stočių veiksmo vietą, teisėtumą ir kokybę, mes tik teikiame techninį sprendimą prieigai vienoje vietoje prie TV kanalų ir radijo stočių duomenų, taip pat techninį sprendimą konvertuoti šį transliacijų srautą su leistuvų ir TV priedėlių pagalba. Mūsų techninis sprendimas yra mūsų intelektine nuosavybe. Klientas moka už techninį sprendimą!
2.3. Dalyvis jokiomis aplinkybėmis negali platinti prieigos prie svetainės tarp trečiųjų šalių, retransliuoti teikiamas paslaugas ar demonstruoti už giminių ir draugų rato ribų. Dalyvis neturi teisės naudoti savo registracijos norėdamas gauti teikiamas paslaugas daugiau nei dviems prietaisams, suteikiantiems prieigą prie serverio, vienu metu. Aptikus panašų įvykį, trečiosios sesijos ryšis užsidaro automatiškai, ir dalyvio paskyra užblokuojama iki pakartotino įėjimo į sistemą.

3. Paslaugų apmokėjimas
3.1. Prieš apmokant paslaugą, galite nemokamai patikrinti transliavimo kokybę. Bandomuoju laikotarpiu dalyvavimas “OZO.tv”, kuris yra prieinamas tris dienas nuo prisijungimo momento, teikiamas nemokamai. Nurodytu elektroniniu paštu per 24 valandas gausite patvirtinimą apie bandomosios prieigos įjungimą. Ši galimybė prieinama tik naujiems klientams, siekiant patikrinti vaizdo kokybę arba įsitikinti interneto ryšio stabilumu. Švenčių dienomis ir didelių sporto čempionatų metų “3 nemokamų dienų” pasiūlymas negalioja.
3.2. Šiuo metu mėnesinis dalyvio “OZO.tv” mokestis iš mūsų siūlomų abonementų variantų už prieigą prie didelio greičio kanalų iš bet kurio interneto prieigos taško, prasideda nuo 15.99 EUR už 30 paslaugos naudojimo dienų, o brangiausias variantas kainuoja 159.00 EUR už dvylikos mėnesių aptarnavimą, ar šios sumos eurais ekvivalentas. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti mokesčius už dalyvavimo teisę, neliečiant apmokėto termino vertės.
3.3. Dalyvis bet kuriuo metu gali atsisakyti dalyvavimo, tačiau šiuo atveju, “OZO.tv” negrąžina avansinių apmokėjimų likučio, įskaitant mokesčius už minimalų pasirašymo laikotarpį. Pildydamas registracijos formą Dalyvis privalo peteikti apie save išsamią ir laiku atnaujinamą informaciją, reikalingą paslaugų teikimui.

4. Teisė atsisakyti dalyvavimo
4.1. Dalyvis bet kuriuo metu gali atsisakyti dalyvauti “OZO.tv”, nusiuntęs atsisakymą elektroniniu paštu adresu: [email protected]. Mes negrąžiname dalyvio mokesčio, arba bet kurios išrašytos sąskaitos apmokėjimo dalies. Minimalus laikotarpis negali būti sumažintas, ir bet kuriuo atveju Dalyvis privalo apmokėti suteiktą jam teisę dalyvauti “OZO.tv” už visą šį laikotarpį, išskyrus bandomąjį laikotarpį.

5. Mokėjimų atšaukimai (Chargeback)
5.1. Mes imamės rimtų priemonių, jeigu mokėtojas atšaukia mokėjimą kreditine kortele, kadangi mokėjimų atšaukimai įtakoja mūsų reputaciją tarp mūsų elektroninių mokėjimų verslo partnerių. Jei Dalyvis neteisėtai atšaukia mokėjimą per jo kredito kortelės emitentą, mes būtinai išieškosime kompensaciją per įgaliotą išieškojimo agentūrą.
5.2. Nepamirškite, kad šis veiksmas gali turėti ilgalaikes pasekmes jūsų kredito istorijai ir kredito balui, todėl mes raginame Jus spręsti visas konfliktines situacijas tiesiogiai su mumis ir atidžiai susipažinti su mūsų politika dėl paslaugų atsisakymo ir kompensacijų, prieš perkant mūsų paslaugų abonementą.

6. Dalyvio vartotojo vardas, slaptažodis ir saugumas
6.1. Po registracijos, dalyvis sukuria asmeninį vartotojo vardą ir slaptažodį registracijos metu. Dalyvis pats yra atsakingas už savo vartotojo vardo ir slaptažodžio konfidencialumą ir yra visiškai atsakingas už visus veiksmus, vykdomus naudojant vartotojo vardą.
6.2. Dalyvis įsipareigoja: nedelsiant pranešti “OZO.tv” apie kiekvieną neleistiną jo slaptažodžio ir paskyros naudojimą, taip pat apie bet kokius kitus nustatytus privatumo ir saugumo pažeidimus; privalo atsijungti iš savo paskyros kiekvienos sesijos pabaigoje, jei prisijungimas buvo atliekamas per trečiųjų šalių kompiuterį.
6.3. “OZO.tv” jokiomis aplinkybėmis neatsako už bet kokius nuostolius ar žalą, patirtus dėl šio skirsnio nuostatų nevykdymo.

7. Kompensacija
7.1. Dalyvis garantuoja pilną kompensaciją ir sutinka apsaugoti “OZO.tv” ir jos filialų kompanijas, filialus, padalinius, pareigūnus, darbuotojus, partnerius ir licenciarus nuo materialinės atsakomybės už bet kokias pretenzijas ir reikalavimus, įskaitant mokesčius už teisines paslaugas, suteiktas trečiųjų šalių dėl Dalyvio veiksmų, jo prijungimo prie “OZO.tv”, įvykdyto šio susitarimo ar kitų asmenų teisių pažeidimo.

8. Neteisėto kopijavimo draudimas
8.1. Dalyvis įsipareigoja nedauginti, nekopijuoti, neatgaminti, neparduoti ar perparduoti, neplatinti ar nenaudoti komerciniams tikslams, įskaitant ir kitaip teikti paslaugas ir kitas galimybes, gaunamas dalyvaujant “OZO.tv”, o lygiomis teisėmis naudoti savo galimybes “OZO.tv”. Bet kuris iš šių veiksmų yra neteisėtas.

9. Kenksmingų veiksmų nevykdymas
9.1. Dalyvis įsipareigoja nesiimti jokių veiksmų, kurių tikslas arba kurie gali tiesiogiai ar netiesiogiai trukdyti tinkamam Svetainės darbui ir jo fukcionavimui, taip pat susijusių su juo techninės ar paslaugų įrangos palaikymu. Dėl naudojimo imitacijos ar simuliavimo, taip pat dėl bet kokių veiksmų ar pareikštų ketinimų, siekiant galutinio ar netiesioginio serviso darbo pažeidimo, bus uždaryta Nario paskyra ir gali būti pateiktas teisinis ieškinis.

10. Ginčų sprendimas
10.1. Visi ginčai, kylantys iš ar susiję su šia Sutartimi, taip pat dėl jos sudarymo, vykdymo ar nutraukimo, bus nagrinėjami arbitražo kolegija pagal jos darbo tvarkos taisykles, pagal atitinkamos šalies įstatymus. Arbitražo sprendimas yra galutinis ir privalomas, šalys įsipareigoja jį vykdyti laisva valia.
10.2. Arbitražinis ginčas bus nagrinėjamas vienu arbitražo teisėju, išrinktu Šalių susitarimu iš šalies arbitražo kolegijos teisėjų arba, jei tokio susitarimo nėra, paskirtu arbitražinės kolegijos pirmininku.

11. Informacija apie mokėjimus
11.1. Visos prekės ir paslaugos, teikiamos Interneto parduotuvėje, yra siūlomos mūsų partneriu TV over Net, Ltd, Adresas: 102 Sham Peng Tong Plaza, Viktorija, Mahe, Seychelles Respublika. Narys apmokėjimui siunčiamas į interneto eikvaringo svetainę, kiekvienas transakcija vykdoma saugiu sujungimu. Dėl saugumo, kortelių numeriai bendrovėje nėra išsaugomi.

Privatumo politika

1. Kompanija “OZO.tv” sukūrė šią privatumo politiką tam, kad patikslinti informacijos apie mūsų tinklapį (http://www.ozo.tv) surinkimo ir platinimo tvarką, bei mūsų mokėjimų apdorojimo paslaugų (mūsų Paslaugos) procedūrą. Jūs galite neprisijungę lankytis atvirose mūsų Svetainės. Mūsų bendros politikos tikslas yra rinkti tik tą informaciją, kuri yra būtina, siekiant išlaikyti savo klientų ryšius su bendrove “OZO.tv”. Svetainės naudojimasis arba paskyros sukūrimas yra lygiavertis Jūsų patvirtinimui ir šios privatumo politikos sąlygų priėmimui.

2. Renkama informacija
2.1. Mes gauname ir saugome Jūsų pateiktą asmeninę informaciją, taip pat tam tikrą informaciją, susijusią su vykdomomis operacijomis, kurią mes renkame, kai Jūs naudojate/peržiūrite mūsų interneto svetainės slaptažodžiu apsaugotus skyrius arba mūsų Paslaugas. Žemiau yra išvardyti pagrindiniai sunkimo metodai, kurie naudojami asmeninių duomenų bei informacijos surinkimui.
2.2. Registracijos informacija
2.2.1. Norėdami pasinaudoti tais mūsų svetainės skyriais, kurie yra apsaugoti slaptažodžiu, arba pasinaudoti mūsų Paslaugomis, turite sukurti vartotojo paskyrą. Registracijos procesas numato pateikti privalomą tam tikrą kontaktinę informaciją (įskaitant vardą, pavardę ir elektroninio pašto adresą.)
2.3. Duomenys apie atliktas operacijas
2.3.1. Kai atliekate pirkimą, mes galime rinkti įvairius duomenis apie Jūs, reikalingus išrašant sąskaitą, įskaitant Jūsų vardą, pavardę ir elektroninio pašto adresą.

3. Duomenys apie Paslaugų naudojimą
3.1. Kai naudojatės mūsų svetaine ar Paslaugomis, mes galime atlikti automatinį tam tikrų duomenų rinkimą apie tai, kaip būtent Jūs jomis naudojatės.

4. Informacija apie vaikus
4.1. Mūsų svetainė – tai bendro naudojimo svetainė, kuri nėra sukurta ir nėra skirta rinkti asmens tapatybę atskleidžiančią informaciją iš vaikų. Todėl 1998 metų įstatymo nuostatos Dėl vaikų asmeninio gyvenimo privatumo ir dėl vaikų asmens duomenų internete apsaugos įstatymo (COPPA), vaikams iki 16 metų neleidžiama užsirašyti į mūsų elektroninių siuntimų sąrašus, lankyti uždarytus mūsų svetainės skyrius ir naudotis mūsų paslaugomis. Įmonė “OZO.tv” nerenka vaikų asmens duomenų informacijos.

5. Duomenys, kurie nėra laikomi asmenine informacija
5.1. Duomenys, kurie nėra laikomi asmenine informacija – tai yra informacija, kurios neįmanoma susieti su kuo nors konkrečiai. Duomenis, kurie nėra laikomi asmenine informacija, taip pat sudaro informacija apie paslaugų grupę ar kategoriją ar informacija apie vartotoją nenurodant jokios identifikuojančios informacijos, kuri galėtų būti susijusi su juo. Tokie duomenys gali apimti bendrą informaciją apie srautą, naudojimo tendenciją, anonimines demografines informacijas ir mokslinių tyrimų duomenis. Apibendrinta informacija padeda mums geriau suprasti tendencijas ir mūsų vartotojų poreikius, tikslingiau kurti naujas funkcijas ir keisti mūsų svetainę.
5.2. Lankant atvirus mūsų svetainės skyrius, mes nerenkame jokios informacijos apie lankytojo tapatybę ar kitos asmeninės informacijos apie jį. Tačiau, kaip buvo minėta aukščiau, remiantis atliekamais mūsų svetainėje Jumis veiksmais, mes renkame tam tikrą informaciją apie Jūsų srautą, kuri nėra laikoma asmeniška.

6. Asmeninės informacijos atskleidimas trečiosioms šalims
6.1. Mes ne nuomojame, ne parduodame ir nesimainome asmeniniais duomenimis su kitais fiziniais asmenimis ir ekonominiais subjektais, kurie nėra mūsų susijusiomis šalimis, išskyrus: vartotojui sutikus, asmens duomenų perdavimą, susijusį su užsakymo įvykdymu (kas yra reikalinga tam tikroms komercinėms operacijoms vykdyti); atvejus, kai atskleisti asmeninius duomenis reikalauja galiojantys teisės aktai; taip pat tais atvejais, kai asmeninės informacijos atskleidimas yra pateisinamas, apsaugant mūsų teises ir nuosavybę. Žemiau išvardintos situacijos, kurios pateisina asmeninės informacijos atskleidimą.
6.2. Mes atskleidžiame jūsų asmeninę informaciją su Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas rašytine forma, naudojant įvairias priemones, leidžiančias bendrauti realiu laiku, arba su mumis sudarytos sutarties ribose. Jei ateityje mes siūlysime naujas paslaugas, kurios reikalauja asmeninės informacijos atskleidimo trečiosioms šalims ar kitiems asmeninės informacijos naudotojams, nenurodytiems Šios politikos punktuose, mes įtrauksime į ją atitinkamus pakeitimus.
6.3. Mes atskleidžiame asmeninę informaciją trečiosioms šalims, jei ji būtina atlikti ar apdoroti užsakytus ar sankcionuotus produktus ar paslaugas, įgyvendinti, užbaigti ar realizuoti užsakytą ar sankcionuotą transakciją arba išlaikyti ar aptarnauti Jūsų paskyrą.
6.4. Informacija apie mūsų vartotojus ir svetainę – vienas iš mūsų labiausiai vertingų aktyvų. Todėl informacija apie mūsų vartotojus, įskaitant asmeninę informaciją, bus atskleista svetainės, Paslaugų ir produktų verslo jungimosi, įsigijimo ar paskirstymo atveju, parduodant ar įkeičiant įmonės turtą, taip pat ir nemokumo, bankroto atveju, bei skiriant bankroto vykdymo administratorių, kai asmeninė informacija yra perduodama naujajam savininkui, kaip vienas iš komercinių kompanijos aktyvų.
6.5. Mes galime atskleisti asmeninę informaciją, kai mūsų nuomone, šis atskleidimas yra pateisinamas įstatymo reikalavimais (pvz., remiantis teisėtu teismo šaukimu, orderiu arba teismo nutarimu); priverstinai vykdant arba taikant savo politiką; inicijuojant, išrašant ir pristatant sąskaitas bei gaunant priklausančius mums mokėjimus; apsaugant mūsų teises ir nuosavybę arba siekiant apsaugoti savo vartotojus nuo sukčiavimo atvejų, klaidinančio ar neteisėto mūsų svetainės ar paslaugų naudojimo; taip pat tais atvejais, kai mes pagrįstai manome, kad nepaprastoji padėtis, kuri tiesiogiai sukuria mirties arba rimto sužalojimo riziką, reikalauja atskleisti informaciją, esančią vartotojų pranešimuose arba pateisina asmeninių duomenų atskleidimą.

7. Trečiųjų šalių svetainės
7.1. Svetainės “OZO.tv” puslapiuose yra nuorodos (linkai) į trečiųjų šalių svetaines. Tad Jūs galite būti nukreipti į trečiosios šalies svetainę atlikti finansinę operaciją. Šioms svetainėms yra taikomos jų savininkų konfidencialumo nuostatos ir “OZO.tv” nėra atsakingi už jų veiksmus, įskaitant, jų darbo su informacija praktiką. Vartotojai, kurie teikia savo asmeninę informaciją šių trečiųjų šalių svetainėse ar per juos, pirmiausia turėtų susipažinti su jų privatumo politika.

8. Saugumas
8.1. Atviri mūsų svetainės skyriai nėra užšifruoti ir nėra apsaugoti slaptažodžiu, nors mes naudojame komerciniu požiūriu pateisintas saugumo priemones, siekiant apsaugoti nuo praradimo, netinkamo naudojimo ir mūsų kontroliuojamos informacijos iškreipimo. Jums reikėtų žinoti, kad mes negalime kontroliuoti kitų Jūsų lankomų svetainių, su kuriomis bendradarbiaujate ir kur įsigyjate produktus ir paslaugas, saugumo. Mes negalime garantuoti informacijos saugumą jos pasisavinimo, netinkamo naudojimo ar pakeitimo atveju, taip pat tai, kad informacija nebus atskleista arba kad prie jos atsitiktinai arba dėl neleistinos/nelegalios veiklos neturės prieigos trečiosios šalys.
8.2. Mes apsaugome jūsų informaciją perdavimo metu, naudojant apsaugotų soketų protokolą (Secure Sockets Layer arba SSL), kuris užšifruoja Jūsų įvestą informaciją. Be to, siekiant papildomai apsaugoti Jūsų duomenis, mes naudojame saugų hostingą, ugniasienės apsaugą (firewall), prieigos kontrolę ir šifravimą.

9. Šios politikos pakeitimai
9.1. Mes galime peržiūrėti ir atnaujinti šią politiką, jei keičiasi mūsų procedūros dėl naudojamų technologijų pokyčio, jei atsiranda naujos arba patobulinamos esamos paslaugos. Visi pakeitimai bus atskleisti šiame dokumente, kad Jūs pastoviai galėtumėte žinoti, kokius būtent pakeitimus įvedėme, kokią būtent informaciją renkame ir kaip ją naudojame. Rekomenduojame Jums atspausdinti arba atsisiųsti šio dokumento kopiją į savo archyvą.
9.2. Jei mes įvesime į šią politiką ar į darbą su asmenine informacije reikšmingus pokyčius, mes paskelbsime apie tai svetainėje ir pakeisime politikos patvirtinimo datą. Jei planuosime naudoti asmeninius duomenis tokiu būdu, kuris labai skiriasi nuo metodų, taikomų mūsų politikoje informacijos rinkimo metu, mes jums suteiksime pagrįstą galimybę pareikšti savo sutikimą arba nesutikimą su pakeitimais. Tačiau, jei Jūs sunaikinsite/deaktyvuosite naudotojo paskyrą, mes nebandysime su Jumis susisieti ir Jūsų asmeninė informacija nebus naudojama nauju būdu. Jei nesutinkate su pakeitimais, Jūsų asmeninė informacija bus panaikinta, tačiau ateityje Jūs negalėsite ir toliau naudotis mūsų svetainę ir Paslaugomis. Naudojantis mūsų svetaine ir Paslaugomis po pranešimo apie pakeitimus, Jūs automatiškai sutinkate su mūsų privatumo politika, kuri galioja tuo metu. Mes naudosime informaciją pagal naujausią mūsų privatumo užtikrinimo versiją.

Leidimo duomenys (Imprint)

1. Autorinės teisės
1.1. Visos autorinės teisės saugomos. Visas turinys (nuotraukos, tekstai, garso ir vaizdo failai) yra saugomi autorių teisių ir kitų apsaugos įstatymų. Kai kuriuose “OZO.tv” tinklalapiuose yra elementai (vaizdai, tekstai, garso ir vaizdo failai), kurie yra saugomi trečiųjų šalių leidimo teisėmis. Iki tol, kol nenurodyta kitaip, visi prekių ženklai yra apsaugoti tinklalapio “OZO.tv” autorių teisėmis.
1.2. Mes rūpinamės medžiagų, numatytų “OZO.tv” paslaugų pakete ir/arba svetainėje, teisėtumu, taip pat imamės visų būtinų priemonių transliuojamo turinio autorinių teisių kontrolei. Jei turite kokių nors komentarų ar nusiskundimų dėl teikiamos medžiagos, mes prašome parašyti mums elektroninį laišką, siųsdami adresu [email protected]. Mes peržiūrėsime jūsų skundą kaip galima greičiau.

2. Garantija
2.1. “OZO.tv” yra suinteresuoti pateikti išsamiai ir teisingai visus internetinio pasiūlymo nurodymus ir informaciją. Tinklalapis nuolat atnaujinamas. Tačiau, “OZO.tv” negarantuoja turimos informacijos tikslumo, išsamumo ar aktualumo. “OZO.tv” nėra atsakingi už jokius nuostolius, kurie kyla tiesiogiai ar netiesiogiai dėl šios svetainės naudojimo.

3. Atsisakymas
3.1. Svetainė rekomenduoja kitų verslininkų puslapius (t.y. nuorodas). Remiantis veikiančiais įstatymais ir teisės aktais, kategoriškai teigiama, kad “OZO.tv” negali būti atsakinga už jų turinį ir kad “OZO.tv” tikrai atsiriboja nuo smerktino, amoralaus ar teisiškai neatitinkamo tinklapio.

Kaip susisiekti su OZO.tv

Su mumis galite susisiekti šiuo el.paštu: [email protected]. Prašome pranešti apie visus Jums žinomus paslaugų naudojimosi ar privatumo politikos sąlygų pažeidimus.

Atnaujinta: 05.10.2012.

DDoS-атака

  • Уважаемые клиенты! Мы приносим извинения за перебои в работе телевидения. Мы боремся с мощнейшей DDoS-атакой, устроенной злоумышленниками на наши сервера. Цель атаки – создать перебои в работе нашего оборудования, чтобы обычные пользователи не могли смотреть телевидение. Наши администраторы сдерживают атаку, но, к сожалению, время от времени телевидение все же становятся недоступными для многих пользователей. Подобные нападения регулярно совершаются на абсолютно любые сервисы и сайты, и абсолютно никто от них не застрахован. Мы устраняем последствия атаки в кратчайшие возможные сроки. Всем клиентам мы компенсируем бесплатным просмотром за испорченные дени. Все новости о ходе борьбы с DDoS-атакой мы будем публиковать в социальных сетях. Мы просим Вас проявить понимание.